< návrat zpět

ZMĚNA V PLATBÁCH STRAVNÉHO S PLATNOSTÍ OD 1.9.2022

VÝŠE STRAVNÉHO NA DÍTĚ OD 1.9.2022

 

Strávníci do 6 let                                     Strávníci  7-10 let

přesnídávka    9,- Kč                                                 přesnídávka     10,- Kč

oběd             21,- Kč                                                 oběd               23,- Kč

svačina           9,- Kč                                                 svačina            9,- Kč

pitný režim     4,- Kč                                                 pitný režim      4,- Kč

Celkem         43 ,- Kč                                                 Celkem          46,- Kč