< návrat zpět

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO š.r. 2021/2022

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí

 

tel.: 465 324 126, 775 445 597

e-mail: msvysluni@inlan.cz PSČ 563 01

 

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

 

Příloha č. 2 ke Směrnici: Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk.r. 2021/2022

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy,

v souladu s mimořádnými opatřeními MŠMT,

v termínu dle školského zákona od 2. května 2021 do 16. května 2021.

 

Podání žádosti

 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy je možné doručit následujícími způsoby:

 

  1. osobním podáním dne 11. 5. 2021 v budově mateřské školy od 8.00 hod. ( v případě osobního podání je třeba se telefonicky domluvit na tel. čísle 775 445 597, aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, s žádostí se dostaví jeden ze zákonných zástupců dítěte)

  2. datovou schránkou od 2.5. do 16.5.2020, (datová schránka školy ID pigwy5h)

  3. e-mailem od 2.5. do 16.5.2020 (e-mail školy: (msvysluni@inlan.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email )

  4. zasláním poštou,od 2.5. do 16.5.2020, na adresu: Mateřská škola, Na Výsluní 312, 563 01Lanškroun

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného

elektronického podpisu, telefaxem apod.),

je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Žadatel musí doložit:

 

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lékaře

o podrobení se stanovenému očkování

- rodný list dítěte - prostá kopie rodného listu

- oprávnění – doklad povolující pobyt v České republice u cizích státních příslušníků - prostá

kopie dokladu

 

Formulář žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je k dispozici ke stažení na násl. adrese:

http://www.msnavyslunila.cz/upload/Zadost_o_prijeti_ditete-2021_2022/zadost-o-prijeti-ditete-k-predskol-vzdelavani-2021-22.pdf

Případně bude k vyzvednutí v mateřské škole od 12. 4. 2021, ( tel. č.: 775 445 597).

 

Směrnice k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání naleznete na násl. adrese:

http://www.msnavyslunila.cz/upload/Zadost_o_prijeti_ditete-2021_2022/Smernice-Prijimani-deti-k-predskolnimu-vzdelavani-2021-22.pdf

 

Hana Krátká

V Lanškrouně: 30. 3. 2021 ředitelka školy