< návrat zpět

Zápis dětí do mateřské školy 2020/2021

Mateřská škola, Lanškroun, na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí

tel.: 465 324 126, 775 445 597

e-mail: msvysluni@inlan.cz                                                                                           PSČ 563 01

 

 Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Příloha č. 2 ke Směrnici: Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk.r. 2020/2021

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy,v souladu s mimořádnými opatřeními MŠMT, v termínu dle školského zákona od 2. května 2020 do 16. května 2020.

 

Podání žádosti

(dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy je možné doručit následujícími způsoby:

      

  1. osobním podáním ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2020 v budově mateřské školy od 8.00 hod. ( v případě osobního podání je třeba se telefonicky domluvit na tel.čísle 775 445 597, aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách školy,s žádostí se dostaví jeden ze zákonných zástupců dítěte
  2. datovou schránkou od 2.5. do 16.5.2020, (datová schránka školy ID pigwy5h)
  3. e-mailem od 2.5. do 16.5.2020(e-mail školy: msvysluni@inlan.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email )
  4. zasláním poštou, od 2.5. do 16.5.2020, na adresu: Mateřská škola, Na Výsluní 312, 563 01Lanškroun  

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Žadatel musí doložit:                                                                                                                       

- vyplněnou žádost o přijetí do MŠ-  ZDE JE ŽÁDOST KE STAŽENÍ:

- kopii očkovacího průkazu dítěte ( nevztahuje se na děti, které  budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání), v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něho potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

- rodný list dítěte -  prostá kopie rodného listu

- oprávnění – doklad povolující pobyt v České republice  u cizích státních příslušníků -   prostá kopie dokladu

 

Formulář žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání   je  k dispozici:                                    

 - na webových stránkách školy –  www:msnavyslunila.cz                                                       

- v mateřské škole ( tel.č.: 775 445 597)

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                              Hana Krátká               

 V Lanškrouně: 14. 4. 2020                                                                    ředitelka školy