< návrat zpět

Zápis a den otevřených dveří v MŠ

                                       ZÁPIS                                                                                   

     DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LANŠKROUN, NA VÝSLUNÍ 312,    

                        OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 

                     PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

                                           a

                     DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

                        Mateřská škola Vás srdečně zve na                                                             

                         DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

                              ve čtvrtek 9. května 2019

                               od 8:00 do 15:30 hodin

/Prohlídka prostor školy, pobyt na školní zahradě, vyzvedávání tiskopisů/.

 

                                                 ZÁPIS

 

                    Zápis proběhne v ředitelně mateřské školy                                                              

                               v pondělí 13. května 2019

                                  od 8:00 do 16:00 hodin

         Zákonný zástupce u zápisu předloží:

                      

            - řádně vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem                                                                                           

            - rodný list dítěte

            -  průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte

            -  u cizích státních příslušníků doklad oprávnění pobytu na území ČR

            - vyjádření školského poradentského zařízení /v případě dítěte se zdravotním                      

                       postižením/

 

                                                               

                                                               

 V Lanškrouně dne  11. 04. 2019                                                              Hana Krátká

                                                                                                             ředitelka školy