< návrat zpět

ZÁPIS 2021 - OZÁMENÍ ROZHODNUTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312,okres Ústí nad Orlicí

telefon:465324126                                                        PSČ 56301

 

Oznámení rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání od školního

roku 2021/2022, od 1. 9. 2021

 

Ředitelka mateřské školy, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s § 34, §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon, ve znění pozdějších přepisů/ a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí,pro školní rok 2021/2022 takto:

 

Přijaté děti pod registračními čísly:

 

MS/Z/4/2021                            MS/Z/18/2021

MS//Z/6/2021                           MS/Z/19/2021

MS/Z/8/2021                            MS/Z/20/2021

MS/Z/ 9/2021                           MS/Z/23/2021

MS/Z/10/2021                          MS/Z/24/2021

MS/Z/11/2021                          MS/Z/25/2021

MS/Z/12/2020                          MS/Z/27/2021

MS/Z/14/2020                          MS/Z/28/2021

 

Nepřijaté děti pod registračními čísly:

 

MS/Z/2/2021                          MS/Z/21/2021

MS/Z/5/2021                          MS/Z/22/2021

MS/Z/7/2021                          MS/Z/26/2021

MS/Z/13/2021                        MS/Z/29/2021

MS/Z/15/2021                        MS/Z/30/2021

MS/Z/17/2021

 

V Lanškrouně 27. května 2021                                                                                                                      Hana Krátká, ředitelka školy