Zaměstnanci

 
Pedagogické pracovnice
Hana Krátká – ředitelka, učitelka ve třídě Žabek
Bc. Miroslava Jiroušová, DiS. - učitelka ve třídě Žabek
Olga Kotasová, DiS.–  učitelka ve třídě Koťat
Pavla Stejskalová,DiS.– učitelka ve třídě Koťat
Andrea Krsková, DiS. -  učitelka ve třídě Berušek
Bc.Iveta Abrahamová - učitelka ve třídě Berušek
 
Asistentky:
Radka Motlová-asistentka ve třídě Berušek 
Lenka Novotná-asistentka ve třídě Koťat
 
Provozní zaměstnanci
Plchová Dana - provozářka, vedoucí ŠJ
Vašíčková Jana - kuchařka
Jambrichová Jana - kuchařka, úklid
Stejskalová Dana - školnice
Stejskal Aleš - topič, údržbář