< návrat zpět

VÝŠE STRAVNÉHO NA DÍTĚ

VÝŠE STRAVNÉHO NA DÍTĚ OD 1.9.2021

 

Strávníci do 6 let                                     Strávníci  7-10 let

přesnídávka    8,- Kč                                                 přesnídávka     9,- Kč

oběd             18,- Kč                                                 oběd             20,- Kč

svačina           8,- Kč                                                 svačina           8,- Kč

pitný režim     4,- Kč                                                 pitný režim     4,- Kč

Celkem         38,- Kč                                                 Celkem         41,- Kč