< návrat zpět

VÝŠE STRAVNÉHO NA DÍTĚ

VÝŠE STRAVNÉHO NA DÍTĚ

 

Strávníci do 6 let                                     Strávníci  7-10 let

přesnídávka    8,- Kč                                                 přesnídávka     8,- Kč

oběd             17,- Kč                                                 oběd             19,- Kč

svačina           7,- Kč                                                 svačina           7,- Kč

pitný režim     3,- Kč                                                 pitný režim     3,- Kč

Celkem         35,- Kč                                                 Celkem         37,- Kč