Stravování rss

Odhlásit dítě ze stravování můžete nejpozději den předem do 14.00 hodin.

Odběr obědů domů  lze pouze 1. den nepřítomnosti dítěte, a to v době od 10.45 - 11.00 hodin.

Prosíme, používejte výhradně jídlonosiče, vždy čistě vymyté (platí zákaz výdeje obědů do skleněných nádob).


Jídelníček 16.-20.9.2019