Stravování rss

Z důvodu zvýšených hygienických opatření v souvislosti s Covid-19 není možné

jídlonosiče uchovávat v prostorách MŠ, proto je nutné jídlonosiče nosit pouze 

v době vydání, ze stejného důvodu platí výjimka v odhlášení oběda a to: ráno do 7.00.

 

Odběr obědů domů  lze pouze 1. den nepřítomnosti dítěte, a to v době od 10.45 - 11.00 hodin.

Prosíme, používejte výhradně jídlonosiče, vždy čistě vymyté (platí zákaz výdeje obědů do skleněných nádob).


Jídelníček 11.-15.1. 2021