< návrat zpět

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ DOVEDNOSTI DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 

Dítě by před nástupem do ZŠ mělo zvládat určité sociální situace a mít základní 

pracovní návyky.

 

 

PŘÍKLADY SOCIÁLNÍCH SITUACÍ, KTERÉ BY DÍTĚ MĚLO ZVLÁDAT

 

- dítě by se mělo umět na určitou dobu odpoutat od rodičů a rodinných příslušníků

( kroužek, hlídání)

 

- mělo by umět alespoň částečně ovládat své pocity a reakce bez křiku, pláče a vzteku

( např. pokud mu není v něčem vyhověno)

 

- mělo by znát a hlavně dodržovat základní pravidla společenského chování ( pozdrav,

prosba, poděkování, také je důležité vykání dospělým)

 

- nemělo by být příliš úzkostné a bojácné ve vztahu k vrstevníkům a dospělým

( může to negativně ovlivnit navazování kontaktů a zapojení se do kolektivu)

 

 

 

PŘÍKLADY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 

- dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze ( umět se obléknou, zapnout zip, knoflíky,

zavázat tkaničku, držet SPRÁVNĚ lžíci a příbor)

 

- mělo by mít osvojené správné hygienické návyky

 

- mělo by si umět udržovat pořádek ve svých věcech ( poskládat si oblečení, otočit ho aby

nebylo naruby, uklidit si hračky a pokojíček)

 

- mělo by vydržet sedět u stolu při vykonávání určité činnosti jako je jídlo, učení, výtvarné

činnosti a na tuto činnost se umět soustředit ( bez sledování telefonu, TV či tabletu)

 

- dítě by mělo zvládnout jednoduchý úkol jako je drobný nákup, zaplacení nákupu, vyřízení

jednoduchého vzkazu