< návrat zpět

Poděkování

DĚKUJEME

 všem rodičům, kteří se jakkoli podíleli, spolupracovali a účastnili na Akcích pořádaných MŠ-besídky, vystoupení dětí z kroužku zpívání, příprava kostýmů pro děti na barevný týden, karnevalový a čarodějný den, čtení nástěnek, vkusné oblékání dětí na slavnostní příležitosti (divadla a vystoupení v kulturním domě, kino, návštěva ZŠ, loučení s předškoláky), vzájemné předávání informací o vašem dítěti, včasné a vstřícné řešení problémových situací.

Těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2019-2020.

Přejeme všem příjemné prožití prázdnin a dovolených.

Vaše paní učitelky.