< návrat zpět

Mimořádné opatření k 10.9.2020

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné
k 10. 9. 2020 až do odvolání, musí zákonní zástupci dětí, pověření
zástupci, doprovod dětí i návštěvníci školy, vstupovat do budovy
mateřské školy se zakrytím dýchacích cest - úst a nosu (rouškou ). Děti
mít roušku nemusí.


Divadlo v MŠ 29. 9. 2020 se nekoná.