< návrat zpět

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K DISTANČNÍ VÝUCE

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je třeba evidovat jejich účast na vzdělávání.

Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit.

Po znovuotevření MŠ je tedy nutné, aby děti vypracované úkoly a pracovní listy donesly ke kontrole

do svých tříd.

Děkujeme