< návrat zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI II

 

Vzhledem k nařízení vlády se odkládá znovuotevření MŠ do 28.3.2021, proto budeme pokračovat

ve formě distanční výuky.

Distanční výuka je povinná pro všechny předškolní děti.

Opět Vám budeme zasílat každý týden na Vámi uvedené e-mailové adresy nabídky činností

a pracovních listů.

Tyto materiály je možno i nadále vyzvedávat v MŠ každou středu -

počínaje 24.3.2021 od 10:00-11:00 hod. 

 

Při práci s dětmi se snažte pokud možno využívat i knihy. 

Vyprávějte si s dětmi, co v knihách vidí, čtěte jim před spaním pohádky a příběhy a následně si

o čteném povídejte..

Pokud je možné, využívejte encyklopedie a také knihy o přírodě.

Rodiče, učte děti, jak se správně s knihami zachází.

 

 

Distanční výuka bude pokračovat III. integorvaným blokem s názvem

 

TĚŠÍME SE NA  JARNÍ SLUNÍČKO - JARO SE PROBOUZÍ

 

V těchto dnech se snad již dočkáme teplejšího jarního počasí.

Jarní rána ožijí zpěvěm ptáčků.

Čápi se budou pomalu vracet z teplých krajin a začnou si opravovat svá hnízda po zimě.

Zvířátka na svět přivádí hlavně v tomto období svá mláďátka.

Počátek jara provází i velikonoční svátky, které budou již druhým rokem tak trochu netradiční.

 

Děti by měly při vycházkách a pobytu venku užívat v tomto období hlavně smysly .

 

ZRAK -   Jaké změny vidí děti v přírodě ? Jak se příroda na jaře mění ?

             Jaké první květiny můžeme vidět na zahrádkách? (viz I.blok)

SLUCH - Zaposlouchejte se do zvuků přírody ( např. zurčení vody, zpěv ptáčků ,

              hlasy zvířátek které cestou potkáte).

ČICH -    Jak voní jaro? Vůně prvních jarních květin, vůně lesa, vůně deště.

 

Jaké jsou znaky jara? Umí děti nějaké typické znaky jara vyjmenovat?

Děti by se měly naučit pojmenovat zvířátka a jejich mláďátka a umět je k sobě přiřadit třeba na základě obrázků.

Zvládnou rozdělit zvířátka na domácí a volně žijící? Děti, máte nějaké domácí zvířátko? Kde a v čem bydlí, čím ho krmíte?

Děti se naučí se poznávat v přírodě ptáčky a třeba si zapamatují i jejich názvy ( kos, vrabec, sýkorka, špaček, čáp).

Zopakují si, kteří ptáčkové odlétají na zimu do teplých krajin.

Co si děti představí, když se řekne " teplé krajiny" ? Kde je to? Můžete za pomoci rodičů použít mapu, atlas nebo globus. 

Jaká další zvířátka v těchto krajinách žijí?

Děti si připomenou si, proč se slaví Velikonoce a  jaké jsou velikonoční tradice.

 

Nezapomínejte také na trénink psaní, počítání, vyvozování první hlásky ve slově, vytleskáváná počtu slabik a také na kreslení.

Děti se mohou pokusit samy nakreslit nějaké domácí zvířátko.

 

Znovu připomínáme nabídky vzdělávacích stránek pro děti a také e-mailovou adresu, na kterou mohou rodiče zasílat fotografie prací a činností dětí.

Do činností se mohou zapojit i mladší děti a zaslat svoje fotografie.

Nabídka vzdělávacích stránek viz.sekce Distanční výuka I.

Na fotografie vašich výrobků a činností se budeme těšit na mailové adrese :    spetilek@post.cz

Potěšily by nás zvláště fotografie výrobků k velikočním svátkům -  výroba kraslic, pečení a zdobení perníčků dětmi, pletení pomlázky aj.

Budeme mít takto alespoň možnost společně strávit velikonoční svátky a budeme se těšit co nejdříve na osobní setkání v MŠ.