< návrat zpět

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Vzhledem k uzavření MŠ dle nařízení vlády ČR ze dne 26.2.2021 nabízíme po dobu 3 týdnů v měsíci březnu formu distanční výuky dle ŠVP pro předškolní dětí.

Každý týden, počínaje středou 3.3.2021, budou rodičům chodit na vámi zadané mailové adresy nabídky vzdělávacích aktivit pro vaše děti.

Budeme rády za vaši spolupráci.

 

Distanční výuka se bude týkat III. integrovaného bloku s názvem

TĚŠÍME SE NA JARNÍ SLUNÍČKO - JARO SE PROBOUZÍ.

Budeme se (za pomoci rodičů) učit, hrát si, číst, povídat a zpívat.

V březnu se setkávají 2 roční období - ZIMA a JARO, a ta se přetahují o to, které z nich bude mít větší sílu.

Ráno nás ještě někdy překvapí mráz, ale přes den se již můžeme těšit z hřejivého sluníčka.

Co všechno můžeme zaslechnout?

To jaro ťuká na dveře!

Co můžeme vidět? 

Jak se mění zahrada na jaře - rozkvétají první květiny a keře, přilétají ptáčci, vyrůstají další a nové rostlinky.

 

Děti se touto formou učení budou seznamovat se změnami v přírodě - mohou pozorovat proměny počasí, poznají změny v přírodě a známky jara, učí se rozeznávat první jarní rostliny a po zimě znovu přivítáme ptáčky zpěváčky.

Děti se učí pomocí všech svých smyslů, a to spontánně i vědomě.

Proto je třeba s nimi komunikovat, trpělivě odpovídat na jejich otázky a učit je hovořit v ucelených větách. Pokud je to možné, můžeme také používat knihy, encyklopedie nebo počítač a internet.

Děti si budou různými činnostmi také zpřesňovat početní představy, mohou se seznamovat se znakovým systémem (písmena a číslice) a také s prostorovými pojmy (nad, pod, vedle, vlevo, vpravo).

Za pomoci společenských her si provičí paměť a soustředění.

 

Co by měly zvládnout předškolní děti?

Předškolní děti by měly udržet svou pozornost u činnosti po dobu 15 minut.

Měly by porozumět mluvenému slovu, sledovat děj čteného příběhu, rozlišovat počáteční slabiku nebo hlásku ve slově, být schopné naučit se krátký text a vytleskat slabiky ve slově.

Měly by správně určit a použít prostorové pojmy, jako jsou - pod, nad, vedle, vlevo, vpravo.

Dále by se měly orientovat v číselné řadě, umět počítat do 10, rozlišit a určit množství - "více" a "méně".

Pro správný rozvoj jemné a hrubé motoriky je důležité dbát na správné držení tužky, ale také správný úchop lžíce a příboru.

Důležitá je i sebeobsluha - umět se samostatně obléknout, včetně zipů a knoflíků, a trénovat zavazování tkaniček.

 

Nabídka inspirativních a podpůrných stránek pro práci s dětmi:

 

 

https://www.predskolaci.cz

https://www.napadyproanicku.cz/

https://cz.pinterest.com/

https://www.testovanonadetech.com/

https://www.detskestranky.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/